ШКОЛСКИ ЛИСТ

Основац број 26.

Основац број 23 сада можете прочитати и преко интернета.


Први број школског листа под називом ,,Школске новине''изашао је 31.децембра 1967.године. Излазио је три пута годишње: за Нову годину,за дан школе и за Дан младости.

први број Основца


Од маја 1997.године излази континуирано школски лист,,Основац''.Излази два пута годишње:у децембру и у мају месецу. До сада је изашло 22 броја ,,Основца''.


Те,сада већ давне,1997.године излазак ,,Основца''омогућен је захваљујући сарадњи са књижевником и новинаром Слободаном Ненином, а континуитет постоји захваљујући интересовањима ученика школе,чланова новинарске секције у сарадњи са одговорним уредницима професорима српског језика Јованом Барбуловић и Зорицом Жигић.


Школски лист,,Основац'' представља ученике свих узраста у њиховим успесима,интересовањима и догађаје у школи,сарадњу са родитељима и друштвеном средином.


Жеља чланова новинарске секције је да остане забележен живот,рад,дружење,игра и успеси ученика и наставника у Основној школи,,Михајло Пупин''.