СЕКЦИЈЕ

Назив секције:

Разреди обухваћени радом:

Име и презиме наставника:

Цвећарска секција

V,VI,VII,VIII

Вера Ковач

Драмска секција

V,VI,VII

Невенка Ивић

Новинарска секција

V,VI,VII,VIII

Зорица Жигић

Фудбал

IV,V,VI,VII,VIII

Никола Пантелић

Одбојка

V,VI,VII,VIII

Светлана Швоња

Фото секција

V,VI,VII,VIII

Илија Делић

Живот кроз векове

V,VI,VII,VIII

Жана Симић

Информатичка секција

V,VI,VII,VIII

Павле Пејак

Ликовна секција

V,VI,VII,VIII

Весна Милинковић

Планинарска секција

V,VI,VII,VIII

Борко Ковачић

Кошарка

V,VI,VII,VIII

Брборић Саша

 

Драмска секција коју води наставница српског језика Данијела Сабо припрема позоришну представу ,,Наша бајка''. У рад секције је укључено 20 ученика међу којима је и 5 ученика са сметњама у развоју. Представа ће бити приказана у школи током фебруара 2012. године.

Ликовна секција има 30 чланова од којих је 6 са сметњама у развоју. Раде на изради визуелних симбола за обележавање просторија, изради мапе школе са упутствима за сналажење (што ћемо користити као  помоћ деци која се тешко сналазе у простору).

Радионицу за израду дидактичког материјала води педагог Снежана Нецков. Чланови секције су на 10 састанака израдили дидактички материјал који се може користити за наставу почетног читања, писања и    рачунања. Направљено је 3 колекције задатака и дидактичког материјала.  У плану је да се једна  колекција дидактичког материјала преда Новосадском хуманитарном центру у јануару на Наставничком већу када ће и њихови чланови одржати предавање на тему ,, Специфичности у раду са децом са тешкоћама у учењу узрокованим социјалном депривацијом''. Друга колекција остаје у школи за потребе учитеља, а трећа колекција остаје за потребе стручне службе.