Распуст је а ми смо у школи

У нашој школи је у периоду од 18.08.2014. до 29.08.2014. реализован пројекат „Активан распуст-Распуст је а ми смо у школи“, под покровитељством Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, на коме је учествовало 372 ученика наше школе. (више информација)

 

ПРОЈЕКАТ ,,РАЗИГРАНИ  ДЕЛФИНИ''

У оквиру ДИЛС пројекта Министарства просвете школа је конкурисала пројектом ,, Разиграни делфини'' и за њега добила грант. Општи циљ пројекта је : Унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група.

Специфични циљеви пројекта су:

1. Унапређивање професионалних компетенција запослених  у школи за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.

2. Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и тешкоћама у учењу у образовни процес.

3. Сензибилизација свих школских актера и локалне заједнице за прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.

Партнери у реализацији су Новосадски хуманитарни центар и Завод за децу ометену у развоју у Ветернику.

 

ЕДУКАЦИЈЕ НАСТАВНИКА

Крајем јуна 2011. године 26 наставника је прошло обуку на семинару ,,Приступ и подршка деци са  потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом,   дискалкулијом и хиперактивношћу''.   Семинар је акредитован за школску 2010/ 2011. годину    под бројем 754 као изборни семинар.У јуну 2011. године на Наставничком већу учитељица Даница Коцевска је одржала предавање ,,Искуства у раду са децом са сметњама и даља припрема школе за укључивање ове деце''. Педагог школе Снежана Нецков је на Наставничком већу 28. 10. 2011. године одржала интерну едукацију наставника на тему ,,Рад са децом са дислексијом''.