В.Д. директор школе: Радослава Ступар (биографија)

Секретар школе: Бабић Биљана.

Финасијско административна служба: Лабовић Данка и Митковић Мира.

Чланови школског одбора

Жељко Јованчевић представник родитеља
Игор Вујичић представник родитеља
Дејан Поповић представник родитеља
Драгослав Ђокић представник локалне заједнице
Веселин Ђаловић представник локалне заједнице
Бранислав Писаров представник локалне заједнице
Жана Симић представник запослених
Наташа Петровић представник запослених
Горан Субашић представник запослених