Јавне набавке
На линку портала за јавне набавке можете преузети документацију https://jnportal.ujn.gov.rs/

Закључење уговора о јавној набавци (09.04.2021.)


Одлука о закључењу оквирног споразума ЈНОП 01/2021 (10.03.2021.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНОП 01/2021

Конкурсна документација за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНОП 01/2021 (25.02.2021.)


План јавних набавки (10.02.2021.)


Обавештење о закљученом уговору– осигурање ЈНМВ -05/2020 (27.05.2020.)


Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија ЈНМВ – 04/2020 (27.05.2020.)


Одлука о додели уговора – осигурање ЈНМВ -05/2020 (26.05.2020.)


Одлука о додели уговора – електрична енергија ЈНМВ – 04/2020 (26.05.2020.)


Одлука о измени уговора о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором јнпп1-зн/2020 (11.05.2020.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2020

Конкурсна документација за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2020 (07.05.2020.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Електрична енергија- ЈНМВ 04/2020

Конкурсна документација за јавну набавку-Електрична енергија- ЈНМВ 04/2020 (07.05.2020.)


Oбавештење о закљученом оквирном споразуму јнппсојп 3/2020 – услуга Oрганизовање екскурзија, студијских програма и излета у природи(09.04.2020.)

Одлука о закључивању оквирног споразума луга Oрганизовање екскурзија, студијских програма и излета у природи (09.04.2020.)


Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором јнпп1-зн/2020 (06.04.2020.)


Обавештење о закљученом уговору 02/2020 (30.03.2020.)

Обавештење о закљученом уговору 01/2020 (30.03.2020.)


Одлука о додели уговора 02/2020 27.03.2020.)

Одлука о додели уговора 01/2020 (27.03.2020.)


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнппсојп 3/2020 (20.03.2020.)


Одлука о закључивању оквирног споразума 03/2020 (16.03.2020.)


Обавештење о закљученом уговору 03/2020

Обавештење о закљученом споразуму 03/2020(13.03.2020)


Позив за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ради закључења оквирног спразума за јавну набавку услуга oрганизовање екскурзија, студијских програма и излета у природи ЈНППСОЈП 3/2020

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организовање екскурзија, студијских програма и излета ЈНППСОЈП 3/2020 (11.03.2020.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за образовање 02/2020

Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за образовање ЈНМВ 02/2020 (10.03.2020.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене - ЈНМВ 01/2020

Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене- ЈНМВ 01/2020 (10.03.2020.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 03/2020

Конкурсна документација за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 03/2020 (28.02.2020.)


Одлука о обустави поступка за јноп 6/2019 (12.02.2020.)


Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за јноп 6/2019 3 (07.02.2020.)


Измењена конкурсна документација за јавну набавку услуга организовање екскурзија, студијских програма и излета јнoп 6/2019 2

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за јноп 6/2019 2

Обавештење о изменама и допунама конкурсне документације у поступку јавне набавке јноп – 6 /2019 2 (05.02.2020)


Измењена конкурсна документација за јавну набавку услуга организовање екскурзија, студијских програма и излета јнoп 6/2019

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за јноп 6/2019

Обавештење о изменама и допунама конкурсне документације у поступку јавне набавке јноп – 6 /2019 (28.01.2020.)


Kонкурсна документација за јавну набавку услуга организовање екскурзија, студијских програма и излета јнoп 6/2019

Позив за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног спразума за јавну набавку услуга oрганизовање екскурзија, студијских програма и излета у природи број јноп 06/2019 (31.12.2019.)


Анeкс уговора ЈН-ППБОП 1/2019 партија 12


Анекс уговора ЈН-ППБОП 1/2019 партија 1

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија јнмв 5/2019


Обавештење о закљученом уговору 04/2019


Одлука о додели уговора 05/2019

Одлука о додели уговора 04/2015

Одлука о додели уговора 03/2015


Обавештење о закљученом уговору 03/2019

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 03/2019

Обавештење о закљученом уговору 02/2019

Обавештење о закљученом уговору 01/2019 (22.03.2019.)


Одлука о додели уговора 05/2018 (14.03.2019.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Електрична енергија - ЈНМВ 05/2019

Конкурсна документација за јавну набавку-Електрична енергија- ЈНМВ 05/2019 (14.03.2019.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 04/2019

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 04/2019 (14.03.2019.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 03/2019

Конкурсна документација за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 03/2019 (04.03.2019.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за образовање 01/2019

Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за образовање ЈНМВ 01/2019 (04.03.2019.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене - ЈНМВ 02/2019

Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене- ЈНМВ 02/2019 (04.03.2019.)


Обавештење о закљученом уговору 07/2018 (11.09.2018.)


Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности- радова-  адаптација трпезарије-кухиње ЈНМВ – 7/2018 (05.09.2018.)


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- радова-  адаптација трпезарије-кухиње ЈНМВ – 7/2018

Позив за подношење понуда у поступку  јавне набавке мале вредности- радова-  адаптација трпезарије-кухиње ЈНМВ – 7/2018 (22.08.2018.)


Обавештење о закљученом уговору 06/2018 (25.05.2018.)


Одлука о додели уговора 06/2018 (22.05.2018.)


Конкурсна документација за јавну набавку радова – замена дотрајалих метално-стаклених портала пвц-ом у фискултурној сали -ЈНМВ-06/2018

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – замена дотрајалих метално-стаклених портала пвц-ом у фискултурној сали -ЈНМВ-06/2018 (14.05.2018.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2018 (13.03.2018.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 03/2018 (04.04.2018.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 01/2018 (03.04.2018.)


Одлука о додели уговора 05/2018 (30.03.2018.)


Питања и одговори у вези ЈНМВ 05/2018 (21.03.2018.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 01/2018

Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 02/2018

Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 04/2018 (19.03.2018.)


Одлука о додели уговора 03/2018

Одлука о додели уговора 02/2018

Одлука о додели уговора 01/2018 (15.03.2018.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2018

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2018 (13.03.2018.)


Одлука о закључивању оквирног споразума 04/2018 (01.03.2018.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене - ЈНМВ 02/2018

Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене- ЈНМВ 02/2018 (21.02.2018.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 04/2018

Конкурсна документација за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 04/2018 (21.02.2018.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за образовање и административни материјал- ЈНМВ 01/2016 - ЈНМВ 01/2018

Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за образовање и административни материјал- ЈНМВ 01/2018 (21.02.2018.)


Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Електрична енергија - ЈНМВ 03/2018

Конкурсна документација за јавну набавку-Електрична енергија- ЈНМВ 03/2018 (21.02.2018.)


Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 6/2017 (06.201.2017.)


Одлука о додели уговора ЈНМВ-06/2017 (04.10.2017.)


Конкурсна документација за јавну набавку радова – замена дотрајалих метално-стаклених портала пвц-ом у три ходника школе и на радионици и замена дотрајале пвц и терацо подне облоге у учионицам и ходнику-прва фаза радова-ЈНМВ-06/2017

Позив за подношење понуда у поступку  јавне набавке мале вредности – резервисана набавка - радова- замена дотрајалих метално-стаклених портала пвц-ом у три ходника школе и на радионици и замена дотрајале пвц и терацо подне облоге у учионицам и ходнику-прва фаза радова ЈНМВ – 06/2017 (25.09.2017.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 05/2017 (06.04.2017.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2017

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Осигурање- ЈНМВ 05/2017 (22.03.2017.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 04/2017 (20.03.2017.)


Обавештење о закључивању оквирног споразума  ЈНМВ 04/2017 (14.03.2017.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 03/2017 (10.03.2017.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 01/2017

Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 02/2017 (07.03.2017)


Конкурсна документација за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 04/2017

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Ужина за ученике- ЈНМВ 04/2017 (28.02.2017.)


Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 06/2016 (27.02.2017.)


Одговор ЈНМВ 02/2017

Одговор ЈНМВ 01/2017


Конкурсна документација за јавну набавку-Електрична енергија- ЈНМВ 03/2017

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Електрична енергија - ЈНМВ 03/2017 (14.02.2017.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене- ЈНМВ 02/2017

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за одржавање хигијене - ЈНМВ 02/2017 (14.02.2017.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Материјал за образовање и административни материјал- ЈНМВ 01/2017

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Материјал за образовање и административни материјал- ЈНМВ 01/2016 - ЈНМВ 01/2017 (14.02.2017.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Санација санитарних чворова - ЈНМВ 06/2016

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Санација санитарних чворова - ЈНМВ 06/2016 (06.02.2017.)


Конкурсна документација за јавну набавку-Услуга осигурања - ЈНМВ 05/2016

Позив за подношење понуда за за јавну набавку-Услуга осигурања - ЈНМВ 05/2016 (10.05.2016.)


Обавештење о закљученом оквирном споразуму за  ЈНМВ 4/2016 (15.04.2016.)


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/2016 (06.04.2016)


Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/2016 (04.04.2016.)


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04/2016 (18.03.2016.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (снабдевање електричном енергијом у 2016.години) ЈНМВ 01/2016 (10.03.2016.)

Конкурсна документација за јавну набавку услуге – снабдевање електричном енергијом у 2016.години ЈНМВ 01/2016 (10.03.2016.)


Позив за подношење понуда  у поступку јавне набаве мале вредности – Храна и пиће за школску кухињу ЈНМВ 04/2016 (09.03.2016.)

Конкурсна документација за јавну набавку добара –Храна и пиће за школску кухињу ЈНМВ 04/2016 (09.03.2016.)


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнмв 3/2016(04.03.2016.)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности јнмв. 3/2016(04.03.2016.)

Измена конкурснe документацијe за јавну набавку добара – јнмв – 3 /2016 (04.03.2016.)


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнмв 2/2016(04.03.2016.)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности јнмв. 2/2016(04.03.2016.)

Измена конкурснe документацијe за јавну набавку добара – материјал за одржавање хигијене јнмв – 2 /2016(04.03.2016.)


Позив за подношење понуда  у поступку јавне набаве мале вредности – Канцеларијски материјал и материјал за образовање ЈНМВ 03/2016(02.03.2016.)

Конкурсна документација за јавну набавку добара –Канцеларијски материјал и материјал за образовање ЈНМВ 03/2016(02.03.2016.)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Материјал за одржавање хигијене ЈНМВ 02/2016(02.03.2016.)

Конкурсна документација за јавну набавку добара –Материјал за одржавање хигијене   ЈНМВ  02/2016 (02.03.2016.)


Обавештење о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова- Адаптација електроинсталација ЈНМВ 07/2015 (03.07.2015.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Адаптација електроинсталација.  ЈНМВ 07/2015

Конкурсна документација за јавну набавку – Адаптација електроинсталација.  ЈНМВ 07/2015 (09.06.2015.)


Обавештење о закљученом уговору- Снабдевање електричном енергијoм у 2015.  ЈНМВ 04/2015 (11.05.2015.)


Обавештење о закљученом уговору- Увођење система  видео надзора (јнмв 06/2015) (04.05.2015)


Обавештење о закљученом уговору- Храна и пиће за школску кухињу ЈНМВ  01/2015 (23.04.2015.)

Обавештење о закљученом уговору- Услуга осигурања ЈНМВ  05/2015 (23.04.2015.)


Измене и допуне конкурсне документацие  за јавну набавку радова увођење система  видео надзора (јнмв 06/2015)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда увођење система  видео надзора јнмв 06/2015 (17.04.2015.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Увођење система видео надзора.  ЈНМВ 06/2015

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Увођење система видео надзора.  ЈНМВ 06/2015 (15.04.2015.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Снабдевање електричном енергијом у 2015.  ЈНМВ 04/2015

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Снабдевање електричном енергијом у 2015.  ЈНМВ 04/2015 (06.04.2015.)


Обавештења о закљученом уговору- материјал за одржавање хигијене ЈНМВ  02/2015 (30.03.2015.)


Обавештење о закљученом уговору-наставна средства (ЈНМВ 03/2015) (25.03.2015,)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Ужина за децу ЈН ОП 01/2015

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Ужина за децу  ЈН ОП 01/2015 (02.03.2015.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Материјал за одржавање хигијене ЈНМВ  02/2015

Конкурсна документација за јавну набавку добара –Материјал за одржавање хигијене   ЈНМВ  02/2015 (02.03.2015.)


Позив за подношење понуда  у поступку јавне набаве мале вредности – Канцеларијски материјал и материјал за образовање ЈНМВ 03/2015

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал и материјал за образовање ЈНМВ  03/2015 (02.03.2015.)


Измене и допуне конкурсне документациjе  за јавну набавку радова - инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (подови и зидови) ЈНМВ 09 /2014  (25.11.2014.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнмв 9/2014 (25.11.2014.)


Измене и допуне конкурсне документациjе  за јавну набавку радова - инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (подови и зидови) ЈНМВ 09 /2014  (20.11.2014.)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (подови и зидови) ЈНМВ 09/2014

Конкурсна документација за јавну набавку- Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (подови и зидови) ЈНМВ 09/2014 (20.11.2014.)


Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (14.08.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (Набавка уџбеника за децу из социјално угрожених породица)

Конкурсна документација за јавну набавку - Набавка уџбеника за децу из социјално угрожених породица - јнмв 8/2014. (15.07.2014.)


Обавештење о закљученом уговору - Услуга осигурања-ЈНМВ 7/2014. (02.04.2014.)

Обавештење о закљученом уговору - Канцеларијски материјал и материјал за образовање-ЈНМВ 7/2014. (26.03.2014.)


Обавештење о закљученом уговору - Материјал за одржавање хигијене - ЈНМВ 6/2014.(26.03.2014.)


Питања и одговори за јнмв 6/2014, материјал за одржавање хигијене (11.03.2014.)


Измене и допуне конкурсне документациjе  за јавну набавку услуга  исхране у ресторанима јнмв – 03 /2014  (07.03.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (Канцеларијски материјал и материјал за образовање)

Конкурсна документација за јавну набавку - Канцеларијски материјал и материјал за образовање - јнмв 7/2014. (07.03.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (Материјал за одржавање хигијене)

Конкурсна документација за јавну набавку - Материјал за одржавање хигијене - јнмв 6/2014. (06.03.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (Услуга осигурања)

Конкурсна документација за јавну набавку - Услуга осигурања - јнмв 5/2014. (05.03.2014.)


Обавештење о обустави поступка јавне набавке (јнмв 3/2014) (24.02.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (храна и пиће за школску кухињу)

Конкурсна документација за јавну набавку - Храна и пиће за школску кухињу - јнмв 4/2014. (20.02.2014.)


Обавештење о обустави поступка јавне набавке (јнмв 2/2014) (19.02.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (снабдевање електричном енергијом у 2014.години)

Конкурсна документација за јавну набавку услуге – снабдевање електричном енергијом у 2014.години јнмв – 3 /2014 (14.02.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности (храна и пиће за школску кухињу)

Конкурсна документација за јавну набавку - Храна и пиће за школску кухињу - јнмв 2/2014. (10.02.2014.)


Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве мале вредности

Конкурсна документација за јавну набавку услуге – Снабдевање електричном енергијом у 2014.години јнмв – 1 /2014 (30.01.2014.)